14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægteskabsloven (Æ1) § 38

Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning paragraf 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægteskabsloven (æ1) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 771 af 07. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Familieretshuset indkalder ægtefællerne til vilkårsforhandling, når

  • 1) en ægtefælle anmoder om det,

  • 2) betingelserne, jf. § 42, stk. 1, for at give bevilling til separation eller skilsmisse efter §§ 29, 30 og 32-36 ikke er opfyldt eller

  • 3) Familieretshuset finder, at særlige omstændigheder taler for det.

•••

Stk. 2 Vilkårsforhandling efter stk. 1, nr. 2, kan i særlige tilfælde undlades.

•••

Stk. 3 En ægtefælle har ikke pligt til at deltage i vilkårsforhandling sammen med den anden ægtefælle, hvis den anden ægtefælle har udsat ægtefællen eller ægtefællens barn for voldelig adfærd eller der er mistanke herom.

•••
profile photo
Profilside