Værgemålsloven § 7

Denne konsoliderede version af værgemålsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 388 af 14. juni 1995,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. maj 2021,
som ændret ved lov nr. 569 af 10. maj 2022

§ 7

Der kan iværksættes samværgemål for den, der på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand har behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage andre økonomiske anliggender, og som selv anmoder herom.

Stk. 2 Samværgemålet kan begrænses til at angå bestemte aktiver eller anliggender.

Stk. 3 Samværgen og den pågældende handler i forening i anliggender, der er omfattet af værgemålet.

Stk. 4 Personer, der er under værgemål efter denne bestemmelse, er myndige.

Stk. 5 Reglerne i § 25, stk. 2, 2. og 3. pkt., §§ 26-30, § 32, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, og §§ 33-45 gælder ikke ved samværgemål.

Eksterne henvisninger

Hasardspilloven § 7, stk. 1, nr. 2 Hasardspilloven § 9, stk. 2 Buskørselsloven § 13, stk. 1, nr. 1 Buskørselsloven § 16, stk. 2 Barnets lov § 150, stk. 1 Spilleloven § 26, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen § 4, stk. 1, nr. 8 Spilleloven § 45, stk. 2 Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 14, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om separation og skilsmisse § 3, stk. 2 Bekendtgørelse om bobestyrere § 9, stk. 1, nr. 1 Lov om medarbejderinvesteringsselskaber § 16, stk. 1 Restaurationsloven § 13, stk. 1, nr. 3 Arveloven § 18, stk. 2 Arveloven § 20, stk. 2 Landinspektørloven § 1, stk. 2, nr. 1 Inkassoloven § 5, stk. 1, nr. 3 Inkassoloven § 22, stk. 2 Ejendomsformidlingsloven § 6, stk. 1, nr. 2 Tinglysningsloven § 49d, stk. 7, nr. 1 Tinglysningsloven § 49e, stk. 3 Fondsloven § 12, stk. 1 Fondsloven § 24, stk. 1 Skibsbesætningsloven § 19, stk. 1, nr. 6 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden § 23, stk. 2 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper § 3, stk. 2 Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 133, stk. 1 Serviceloven § 172, stk. 1 Sagsbehandlingsbekendtgørelse § 4, stk. 1 Sagsbehandlingsbekendtgørelse § 4, stk. 2 Sagsbehandlingsbekendtgørelse § 4, stk. 3 Sagsbehandlingsbekendtgørelse § 20, stk. 1 Beskikkelsesbekendtgørelsen § 1, stk. 1, nr. 1 Erhvervsfondsloven § 26, stk. 3 Erhvervsfondsloven § 39, stk. 1 Investeringsforeningsloven § 7, stk. 2 Retsplejeloven § 93, stk. 4 Retsplejeloven § 119, stk. 2, nr. 1 Selskabsloven § 24, stk. 3 Retsplejeloven § 260, stk. 3, nr. 1 Taxilov § 3, stk. 3, nr. 1 Taxilov § 5, stk. 3, nr. 1 Selskabsloven § 112, stk. 1 Taxilov § 7, stk. 2, nr. 2 Taxilov § 18, stk. 3 Godskørselsloven § 4, stk. 1, nr. 1 Godskørselsloven § 4, stk. 2, nr. 1 Apotekerloven § 15, stk. 5, nr. 1 Lov om boligforhold § 80, stk. 1 Dødsboskifteloven § 11, stk. 2, nr. 1 Lov om boligforhold § 95, stk. 2 Selskabsloven § 346, stk. 2 Vagtvirksomhedsloven § 3, stk. 1, nr. 3 Vagtvirksomhedsloven § 17, stk. 2