Bekendtgørelse om særtransport § 30

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om særtransport er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 635 af 31. maj 2023

§ 30

Langt, udeleligt gods må transporteres uden tilladelse på sættevogntog og vogntog bestående af lastbil og bloksættevogn, med en samlet længde af bil, sættevogn/bloksættevogn og gods på indtil:

  • 1) 18,50 m.

  • 2) 22,00 m, hvis sættevognen/bloksættevognen er forlænget ved udtræk mellem hovedbolt og aksel/bogie, eller bloksættevognens koblingslængde overstiger 12,00 m, så det ubelæssede vogntog er længere end 16,50 m.

  • 3) 30,00 m, hvis sættevognen/bloksættevognen er forlænget ved udtræk mellem hovedbolt og aksel/bogie, eller bloksættevognens koblingslængde overstiger 12,00 m, og hvis der er tvangsstyring på alle aksler. Den forreste aksel kan dog være uden tvangsstyring.

Stk. 2 Ved transport af gods, hvor der er afmonteret tilhørende dele nødvendige for godsets funktion, må de afmonterede dele medtages på en sættevogn eller en bloksættevogn indenfor grænserne i stk. 1, uanset at længden af særtransporten derved forøges til en samlet længde på indtil 30,00 m. Intet gods må rage ud over sættevognens eller bloksættevognens bagende.

Stk. 3 Sættevogntog og bloksættevogntog, der med udtræk er længere end 16,50 m, kan, indenfor grænserne i stk. 1, benyttes ubelæsset i fuld længde til kørsel på strækninger på maksimalt 10 km i forbindelse med afhentning eller levering af langt gods, til garage, til syn, eller reparatør, hvis sættevognen eller bloksættevognen under kørslen er forsynet med lad.

Stk. 4 Bloksættevogntog må i ubelæsset stand køre uden tilladelse med kortest mulig længde, dog højst 30 m.