Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 728 af 15. juni 2016

§ 1

Erhvervsstyrelsen fører et offentligt register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 2.

Stk. 2 Kun en revisor, der er registreret i en revisionsvirksomhed, som er optaget i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder efter revisorlovens §§ 13, 13 a eller 17, kan udføre opgaver efter revisorlovens § 1, stk. 2, jf. dog lovens § 11.

Stk. 3 Kun en revisor, jf. stk. 2, en revisionsvirksomhed eller en p-enhed, der er registreret i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder efter revisorlovens §§ 13, 13 a eller 17, kan vælges som revisor af en virksomhed, der er omfattet af krav om revision efter årsregnskabsloven § 135. Tilsvarende gælder for en virksomhed, der er fritaget for krav om revision efter årsregnskabslovens § 135, men som vælger at lade årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab revidere. 1. pkt. finder ikke anvendelse på revisorer, jf. revisorlovens § 11.

Stk. 4 Ved udenlandsk myndighed forstås en tilsynsmyndighed for revisorer og revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 48, stk. 4, nr. 4 og 5.

Stk. 5 Registret, som er offentligt tilgængeligt, kan ses i Det Centrale Virksomhedsregister.