Revisorloven § 2

Denne konsoliderede version af revisorloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)

Lov nr. 468 af 17. juni 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1219 af 31. august 2022,
som ændret ved lov nr. 718 af 13. juni 2023

Offentligt register
§ 2

Erhvervsstyrelsen fører et offentligt register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. I registeret optages

  • 1) personer, der er godkendt som statsautoriseret eller registreret revisor, jf. § 3,

  • 2) personer, der efter § 10, stk. 1, er godkendt som revisor,

  • 3) personer, der efter § 10, stk. 5, har fået tilladelse til at varetage konkrete hverv,

  • 4) personer, der midlertidigt og lejlighedsvis afgiver erklæringer, jf. § 11, stk. 2,

  • 5) virksomheder, der er godkendt som revi­sionsvirksomhed, jf. § 13,

  • 6) virksomheder, der er registreret som EU-revisionsvirksomhed eller EØS-revisionsvirksomhed, jf. § 13 a.

  • 7) revisorer og revisionsvirksomheder, der efter § 15 skal registreres her i landet, og

  • 8) landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer, jf. § 17.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om registerets førelse, herunder om indberetning hertil og vedligeholdelse heraf.