14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1038 af 02. september 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
§§ 3-5 og 7 finder anvendelse på realkreditlån omfattet af § 6, stk. 1-5, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

•••

Stk. 2 §§ 6 og 7 finder anvendelse på lån ydet af pengeinstitutter finansieret ved særligt dækkede obligationer, hvor løbetiden på obligationerne er kortere end løbetiden på de bagvedliggende lån.

•••
profile photo
Profilside