14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1038 af 02. september 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Meddelelse til låntager
Hvis løbetiden på de bagvedliggende realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer ved en refinansiering forlænges i henhold til § 6 eller § 32, stk. 6, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. eller § 152 b, stk. 4-6 eller § 247 h, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, skal instituttet, kurator, rekonstruktør eller administrator give meddelelse herom til låntagerne, således at låntagerne bliver i stand til at varetage egne interesser bedst muligt.

•••
profile photo
Profilside