14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 977 af 01. juli 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Stemmeregler
Rådet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, der har stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

•••

Stk. 2 Medlemmer fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finanstilsynet har ikke stemmeret i forhold til observationer, advarsler og henstillinger, der retter sig mod regeringen.

•••

Stk. 3 Hvis et medlem er forhindret i at deltage, indtræder medlemmets suppleant på medlemmets vegne. Ved formandens forfald fungerer Danmarks Nationalbanks andet medlem som formand.

•••
profile photo
Profilside