Bekendtgørelse om flytteregler og -gebyrer ved overflytning af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 418 af 31. maj 2005

§ 3

Kontohaver anmoder via det modtagende pensionsinstitut Lønmodtagernes Dyrtidsfond om flytning af sit indestående hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Stk. 2 Flytteanmodningen efter stk. 1 kan alene fremsendes ved den af Lønmodtagernes Dyrtidsfond valgte kommunikationsform, som skal være tilrettelagt på en sådan måde, at denne tilgodeser krav om sikker identifikation af kontohaver og beskyttelse af de udvekslede oplysninger samt sikrer effektiv behandling af overflytningsanmodningerne.

Stk. 3 Ved fremsendelse af anmodning efter stk. 1, oplyser det anmodende pensionsinstitut over for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, om det af anmodningen omfattede indestående begæres flyttet til en pensionspolice, som opfylder betingelserne for afgiftsfri overflytning, jf. pensionsbeskatningslovens § 30 og § 41.

Stk. 4 Det anmodende pensionsinstitut indestår over for Lønmodtagernes Dyrtidsfond for, at de fremsendte oplysninger er korrekte. Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan ved behandlingen af flytteanmodningen lægge det anmodende pensionsinstituts oplysninger til grund .