14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19 § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 702 af 29. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Følgende medier er omfattet af ordningen:

  • 1) Kommercielle radio- og tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1-2 og 5, i radio- og fjernsynsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019.

  • 2) Kommercielle radio- og tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til registrering i medfør af § 47, stk. 1-2, i radio- og fjernsynsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019.

  • 3) Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der modtager redaktionel produktionsstøtte i tilskudsåret 2020 i henhold til lov om mediestøtte.

  • 4) Podcasts, samt trykte og digitale dagblade, fritstående skrevne digitale nyhedsmedier, ugeaviser, magasiner og fagblade mv., der ikke er omfattet af nr. 3, men er omfattet af Pressenævnets kompetence og på ansøgningstidspunktet er anmeldt hos Pressenævnet.

•••
profile photo
Profilside