14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19 § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 702 af 29. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Der ydes ikke kompensation, jf. § 1, til:

  • 1) Medier ejet af medievirksomheder, som helt eller delvis er statsejede eller hvor driften i langt overvejende grad er direkte finansieret af offentlige midler.

  • 2) Udgivelser, hvis hovedformål er kommerciel reklame.

  • 3) Blogs eller debatfora, jf. § 3, nr. 6, der ikke er tilknyttet et medie, jf. § 2, som er omfattet af Pressenævnets kompetence.

  • 4) On demand audiovisuelle medietjenester, jf. § 3, nr. 7, som ikke er tilknyttet et medie, jf. § 2.

  • 5) Statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Redaktionel produktionsstøtte betragtes ikke som tilskud til institutionens eller medievirksomhedens drift.

•••

Stk. 2 Sydslesvigske, grønlandske og færøske medier, som modtager eller kan modtage redaktionel produktionsstøtte i henhold til lov om mediestøtte, er ikke omfattet af stk. 1, nr. 1 og 5.

•••
profile photo
Profilside