14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Gentilmelding
Ønsker en jobsøgende, som er blevet afmeldt på ny at stå tilmeldt, skal personen tilmelde sig efter reglerne i §§ 17-23, jf. dog stk. 2 og 3. Er afmeldingen sket på grund af jobcenterets fejl, skal jobcenteret tilmelde personen på ny.

•••

Stk. 2 Personer omfattet af § 1, nr. 1 og 2, samt personer omfattet af § 1, nr. 4, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og som er blevet afmeldt på grund af sygdom, skal raskmelde sig på Jobnet. Når en person raskmelder sig, bliver personen automatisk gentilmeldt på Jobnet. Personen modtager en elektronisk kvittering som dokumentation for gentilmeldingen.

•••

Stk. 3 Personer omfattet af § 1, nr. 1, som er afmeldt på grund af manglende booking af en jobsamtale, jf. § 27, stk. 2, eller hvor fristen for booking er overskredet i en periode, hvor personen er afmeldt af andre årsager, skal, for at en gentilmelding får virkning, ved gentilmeldingen booke en samtale til afholdelse inden for 10 dage regnet fra gentilmeldingen. Det gælder dog ikke, hvis der fra tidspunktet for afmelding er gået 3 måneder eller mere.

•••

Stk. 4 Personer omfattet af § 1, nr. 1, som er tilmeldt af jobcenteret eller arbejdsløshedskassen, og som ikke har fået en frist ved gentilmeldingen, jf. stk. 1, skal booke en samtale første gang efter gentilmeldingen, hvor personen er på Jobnet.

•••
profile photo
Profilside