Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2636 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 09. marts 2022, bekendtgørelse nr. 405 af 30. marts 2022 og bekendtgørelse nr. 303 af 20. marts 2023

Afmelding af ansøgere om og modtagere af dagpenge
§ 27

Jobcenteret afmelder en person, der har ansøgt om eller modtager dagpenge, når jobcenteret har fået oplyst, at personen ikke længere er dagpengeberettiget efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Jobcenteret tilmelder i stedet personen som tilmeldt uden ydelse.

Stk. 2 Jobcenteret afmelder en person omfattet af § 1, nr. 1, der ikke booker en jobsamtale inden udløb af fristen for booking, jf. § 44, stk. 1. Afmeldingen sker med virkning fra og med dagen efter fristen for booking.

Stk. 3 Jobcenteret kan afmelde en person i tilfælde, hvor der opstår tvivl om personens tilhørsforhold til en arbejdsløshedskasse, og hvor personen ikke reagerer på jobcenterets henvendelse herom.