14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1181 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Kommunernes bogføring, opgørelse, regnskab og revision af tilskud
Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud jf. §§ 3 og 4, skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages i henhold til denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 2 Kommunerne skal kunne oplyse om antallet af personer, der har modtaget tilbud eller hvor der er givet tilskud i forbindelse med ansættelse, der er finansieret med midler fra den regionale uddannelsespulje.

•••

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger om, hvilke kurser kommunerne har ydet støtte til.

•••

Stk. 4 Konteringen af indtægter og udgifter skal i øvrigt følge de regler, som Social- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem.

•••
profile photo
Profilside