Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1181 af 25. november 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1232 af 10. juni 2021, bekendtgørelse nr. 2345 af 9. december 2021 og bekendtgørelse nr. 21 af 10. januar 2024

Fordeling af tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje
§ 3

Der afsættes årligt en bevilling til den regionale uddannelsespulje.

Stk. 2 Den regionale uddannelsespulje administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordeler årets bevilling og afgiver tilsagn om tilskud til kommunerne ved årets start.

Stk. 4 Fordelingen foretages ud fra objektive kriterier på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet og ledighedsydelsesmodtagere. Der udmeldes ikke et minimumsbeløb til kommunerne.

Stk. 5 Ved afgivelse af tilsagn om tilskud udmelder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en maksimal tilskudsramme, som kommunen kan anvende til køb af korte, erhvervsrettede kurser i tilskudsperioden.