14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1181 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Fordeling af tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje
Der afsættes årligt en bevilling til den regionale uddannelsespulje.

•••

Stk. 2 Den regionale uddannelsespulje administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

•••

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordeler årets bevilling og afgiver tilsagn om tilskud til kommunerne ved årets start.

•••

Stk. 4 Fordelingen foretages ud fra objektive kriterier på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet og ledighedsydelsesmodtagere. Der udmeldes ikke et minimumsbeløb til kommunerne.

•••

Stk. 5 Ved afgivelse af tilsagn om tilskud udmelder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en maksimal tilskudsramme, som kommunen kan anvende til køb af korte, erhvervsrettede kurser i tilskudsperioden.

•••
profile photo
Profilside