Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje § 3a

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1181 af 25. november 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1232 af 10. juni 2021, bekendtgørelse nr. 2345 af 09. december 2021 og bekendtgørelse nr. 21 af 10. januar 2024

Fordeling af tilsagn om yderligere tilskud fra den regionale uddannelsespulje
§ 3a

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund yderligere afsatte bevillinger til den regionale uddannelsespulje i løbet af året afgive tilsagn om yderligere tilskud til kommunerne. Det kan ske på en af følgende måder:

  • 1) På baggrund af kommunernes aktive tilkendegivelser af, hvor stort et tilskud, de forventer at kunne anvende resten af året. Der gives tilsagn om tilskud på baggrund af kommunernes tilkendegivelser og fordelingen i § 3, stk. 4.

  • 2) På samme måde som hovedudmeldingen, jf. § 3, stk. 4.