14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1181 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Indhold
Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om den regionale uddannelsespuljes anvendelsesområde, fordeling, udbetaling, administration, regnskabsaflæggelse, revision samt evt. tilbageførelse af den bevilling, der er afsat til den regionale uddannelsespulje.

•••

Stk. 2 Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at give mulighed for, at flere personer omfattet af § 6, nr. 1-8, § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, § 6, nr. 10-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan få korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

•••
profile photo
Profilside