Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6

Denne konsoliderede version af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 548 af 07. maj 2019,
jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 01. marts 2024

Målgrupper
§ 6

Der er følgende målgrupper i denne lov:

 • 1) Personer, som modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

 • 2) Jobparate personer, som er fyldt 30 år, og jobparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

 • 3) Aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år, og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager kontanthjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

 • 4) Uddannelsesparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

 • 5) Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

 • 6) Personer, der modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

 • 7) Personer i jobafklaringsforløb efter kapitel 18.

 • 8) Personer i ressourceforløb efter kapitel 19.

 • 9) Personer, der er visiteret til fleksjob eller er visiteret til tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed på grund af en varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne efter kapitel 20, bortset fra fleksjobvisiterede omfattet af nr. 10.

 • 10) Personer i revalideringsforløb efter kapitel 21 bortset fra personer i forrevalidering omfattet af nr. 6.

 • 11) Personer, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

 • 12) Selvforsørgende, der ikke er i beskæftigelse og ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller su efter SU-loven, og personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.

 • 13) Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Eksterne henvisninger

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 6, stk. 6 Bekendtgørelse om andre aktører § 5, stk. 1 Bekendtgørelse om andre aktører § 6, stk. 1 Bekendtgørelse om andre aktører § 11, stk. 1 Bekendtgørelse om andre aktører § 11, stk. 2 Bekendtgørelse om andre aktører § 11, stk. 3 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 11, stk. 4, nr. 1 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 11, stk. 4, nr. 2 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 11, stk. 4, nr. 3 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 11, stk. 4, nr. 4 Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. § 1, stk. 2, nr. 1 Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. § 1, stk. 2, nr. 2 Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. § 1, stk. 2, nr. 3 Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne § 3, stk. 1, nr. 13 Aktivloven § 10, stk. 3 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 1, stk. 2 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 3, stk. 2, nr. 1 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 3, stk. 2, nr. 2 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 4, stk. 2 Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje § 1, stk. 2 Bekendtgørelse om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven § 41, stk. 1 Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 4a, stk. 1 Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 14, stk. 1, nr. 3 Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 15g, stk. 1 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate § 5, stk. 1 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate § 6, stk. 1 Lov om frikommunenetværk § 9, stk. 1 Lov om frikommunenetværk § 9e, stk. 1 Lov om frikommunenetværk § 30b, stk. 1

Interne henvisninger

§ 180, stk. 1 § 2, stk. 2 § 9, stk. 1, nr. 1 § 9, stk. 1, nr. 2 § 9, stk. 1, nr. 2 § 9, stk. 2, nr. 1 § 9, stk. 2, nr. 2 § 9, stk. 2, nr. 2 § 9, stk. 2, nr. 2 § 9, stk. 2, nr. 2 § 9, stk. 2, nr. 2 § 9, stk. 2, nr. 3 § 9, stk. 2, nr. 3 § 9, stk. 2, nr. 3 § 9, stk. 2, nr. 4 § 9, stk. 4 § 9, stk. 5 § 9, stk. 5 § 9, stk. 5 § 9, stk. 5 § 9, stk. 6 § 9, stk. 7 § 9, stk. 7 § 11, stk. 3 § 11, stk. 3 § 11, stk. 3 § 11, stk. 3 § 20, stk. 1 § 20, stk. 1 § 20, stk. 1 § 20, stk. 1 § 20, stk. 2 § 20, stk. 2 § 22, stk. 1 § 22, stk. 1 § 22, stk. 1 § 22, stk. 1 § 22, stk. 1 § 22, stk. 1 § 22, stk. 1 § 22, stk. 1 § 22, stk. 3 § 22, stk. 3 § 22, stk. 3 § 22, stk. 3 § 23, stk. 1, nr. 1 § 23, stk. 1, nr. 2 § 23, stk. 1, nr. 3 § 23, stk. 1, nr. 4 § 23, stk. 2 § 23, stk. 2 § 23, stk. 3 § 23, stk. 3 § 23, stk. 3 § 23, stk. 3 § 23, stk. 3 § 23, stk. 3 § 23, stk. 3 § 23, stk. 9 § 23, stk. 9 § 23, stk. 9 § 23, stk. 9 § 27, stk. 1 § 27, stk. 1 § 27, stk. 1 § 27, stk. 2 § 27, stk. 3 § 27, stk. 4 § 27, stk. 5 § 28, stk. 1, nr. 1 § 28, stk. 1, nr. 1 § 28, stk. 1, nr. 1 § 28, stk. 1, nr. 2 § 28, stk. 1, nr. 2 § 28, stk. 1, nr. 2 § 28, stk. 1, nr. 2 § 28, stk. 1, nr. 2 § 28, stk. 1, nr. 3 § 28, stk. 1, nr. 3 § 28, stk. 2 § 29, stk. 2 § 29, stk. 2 § 29, stk. 2 § 30, stk. 1 § 30, stk. 3 § 30, stk. 3 § 30, stk. 6 § 30, stk. 6 § 30a, stk. 1 § 31, stk. 1 § 31, stk. 1 § 31, stk. 3 § 31, stk. 3 § 31, stk. 3 § 31, stk. 3 § 31, stk. 3 § 31, stk. 4 § 31, stk. 5 § 32, stk. 2 § 33, stk. 2 § 34, stk. 1 § 34, stk. 1 § 34, stk. 1 § 34, stk. 1 § 34, stk. 1 § 34, stk. 3 § 34, stk. 3 § 34, stk. 3 § 34, stk. 3 § 34, stk. 3 § 34, stk. 3 § 36, stk. 1 § 36, stk. 1 § 37, stk. 1 § 37, stk. 2 § 38, stk. 1 § 38, stk. 1 § 38, stk. 2 § 40, stk. 1 § 40, stk. 3 § 41, stk. 1 § 41, stk. 1 § 41, stk. 2, nr. 1 § 41, stk. 2, nr. 1 § 41, stk. 2, nr. 1 § 41, stk. 2, nr. 2 § 41, stk. 2, nr. 2 § 41, stk. 2, nr. 2 § 41, stk. 2, nr. 5 § 41, stk. 2, nr. 5 § 41, stk. 2, nr. 5 § 41, stk. 2, nr. 5 § 41, stk. 3 § 41, stk. 3 § 41, stk. 5 § 42, stk. 1 § 42, stk. 2 § 42, stk. 3 § 43, stk. 1 § 43, stk. 1 § 43, stk. 1 § 44, stk. 3 § 46, stk. 3 § 46, stk. 3 § 48, stk. 1 § 48, stk. 1 § 48, stk. 2, nr. 1 § 48, stk. 2, nr. 2 § 48, stk. 2, nr. 3 § 48, stk. 5 § 50, stk. 1 § 50, stk. 1 § 53, stk. 2 § 53, stk. 2 § 53, stk. 4 § 53, stk. 4 § 53, stk. 4 § 53, stk. 4 § 53, stk. 4 § 53, stk. 5 § 53, stk. 5 § 53, stk. 5 § 53, stk. 6 § 53, stk. 6 § 53, stk. 7 § 53, stk. 8 § 54, stk. 1 § 55, stk. 3 § 55, stk. 4 § 56, stk. 1 § 56, stk. 1 § 56, stk. 2 § 56, stk. 3 § 56, stk. 3 § 57, stk. 1 § 57, stk. 2 § 57, stk. 2 § 57, stk. 3 § 57, stk. 3 § 58, stk. 2 § 58, stk. 2 § 58, stk. 3 § 58, stk. 3 § 59, stk. 2 § 59, stk. 2 § 60, stk. 1 § 60, stk. 1 § 61, stk. 1, nr. 1 § 61, stk. 1, nr. 1 § 61, stk. 1, nr. 1 § 61, stk. 1, nr. 1 § 61, stk. 1, nr. 2 § 61, stk. 1, nr. 2 § 61, stk. 1, nr. 2 § 61, stk. 1, nr. 2 § 62, stk. 2 § 63, stk. 3 § 63, stk. 3 § 66, stk. 1 § 66, stk. 1 § 66, stk. 1 § 66, stk. 1 § 66, stk. 1 § 66, stk. 1 § 66, stk. 2 § 66, stk. 2 § 67, stk. 2 § 68, stk. 1, nr. 1 § 68, stk. 1, nr. 1 § 68, stk. 1, nr. 1 § 68, stk. 1, nr. 1 § 68, stk. 1, nr. 2 § 68, stk. 1, nr. 2 § 68, stk. 1, nr. 2 § 68, stk. 1, nr. 2 § 68, stk. 1, nr. 3 § 69, stk. 1 § 69, stk. 1 § 69, stk. 2 § 72, stk. 1 § 72, stk. 1 § 72, stk. 3, nr. 1 § 72, stk. 3, nr. 2 § 72, stk. 3, nr. 2 § 72, stk. 3, nr. 2 § 72, stk. 3, nr. 3 § 72, stk. 3, nr. 3 § 72, stk. 5 § 72, stk. 6 § 73, stk. 1 § 74, stk. 1 § 76, stk. 3 § 76, stk. 4 § 76, stk. 4 § 76, stk. 4 § 76, stk. 5 § 76, stk. 6 § 80a, stk. 1 § 82, stk. 1 § 83, stk. 2 § 90, stk. 1 § 90, stk. 1 § 90, stk. 1 § 91, stk. 1 § 91, stk. 1 § 93, stk. 1 § 93, stk. 1 § 93, stk. 1 § 93, stk. 1 § 93, stk. 2 § 93, stk. 2 § 93, stk. 2 § 95, stk. 1 § 95, stk. 4 § 96, stk. 1 § 96, stk. 1 § 97, stk. 1 § 97, stk. 1 § 97, stk. 1 § 97a, stk. 1 § 97b, stk. 1, nr. 1 § 97b, stk. 1, nr. 2 § 97b, stk. 1, nr. 2 § 97b, stk. 1, nr. 3 § 97b, stk. 1, nr. 4 § 97b, stk. 1, nr. 5 § 97b, stk. 7 § 100, stk. 1 § 100, stk. 2 § 100, stk. 2 § 101, stk. 1 § 102, stk. 1 § 104, stk. 1 § 104, stk. 1 § 105, stk. 1 § 105, stk. 1 § 106, stk. 1 § 106, stk. 1 § 106, stk. 1 § 106, stk. 1 § 106, stk. 1 § 106, stk. 1, nr. 4 § 106, stk. 1, nr. 4 § 115, stk. 1 § 151, stk. 1 § 151, stk. 1 § 151, stk. 1 § 151, stk. 1 § 151, stk. 1 § 151, stk. 3 § 155, stk. 1 § 155, stk. 1 § 155, stk. 1 § 155, stk. 1 § 164, stk. 1 § 164, stk. 2 § 167, stk. 2 § 167, stk. 3 § 167, stk. 3 § 172, stk. 1 § 173, stk. 1 § 173, stk. 1 § 173, stk. 1 § 173, stk. 1 § 175, stk. 1 § 175, stk. 1 § 175, stk. 1 § 175, stk. 1 § 175, stk. 1 § 175, stk. 1 § 175, stk. 1 § 175, stk. 4 § 175, stk. 4 § 175, stk. 4 § 175, stk. 4 § 175, stk. 4 § 175, stk. 5 § 176, stk. 1 § 176, stk. 1 § 176, stk. 1 § 176, stk. 1 § 176, stk. 1 § 182, stk. 1 § 184, stk. 1 § 195, stk. 1 § 195, stk. 1 § 195, stk. 1 § 197, stk. 1, nr. 1 § 199, stk. 1 § 202, stk. 2, nr. 1 § 202, stk. 2, nr. 1 § 202, stk. 2, nr. 1 § 202, stk. 2, nr. 2 § 202, stk. 2, nr. 2 § 202, stk. 2, nr. 3 § 205, stk. 1 § 206, stk. 1 § 206, stk. 1 § 206, stk. 1 § 206, stk. 1 § 209, stk. 1 § 209, stk. 2 § 209, stk. 3 § 209, stk. 3 § 209, stk. 4 § 209, stk. 4 § 209, stk. 4, nr. 1 § 209, stk. 4, nr. 1 § 209, stk. 4, nr. 1 § 209, stk. 4, nr. 1 § 209, stk. 4, nr. 2 § 209, stk. 4, nr. 2 § 209, stk. 5 § 209, stk. 6 § 209, stk. 6 § 209, stk. 7 § 209, stk. 8 § 209, stk. 11 § 209, stk. 11 § 209, stk. 11 § 209, stk. 11 § 209, stk. 12 § 209, stk. 12