Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 607 af 05. juni 2024

Fremskaffelse af oplysninger og anden service
§ 15

For udenrigstjenestens bistand til fremskaffelse af oplysninger og anden service, der ikke er omfattet af bestemmelserne i kapitel 1 og 2, opkræves 1.130 kr. pr. påbegyndt time, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af § 19.