14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om betaling af værdiansættelsesnævnets afgørelser

Bekendtgørelse nr. 873 af 16. september 2005

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om betaling af værdiansættelsesnævnets afgørelser

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse på afgørelser, der skal træffes af værdiansættelsesnævnet i medfør af § 244 i lov om finansiel virksomhed.

§2 Forpligtelsen til at betale for nævnets afgørelser påhviler det pengeinstitut, som anmoder nævnet om at træffe afgørelse i en sag.

Stk. 2 Beregningen sker på grundlag af nævnets timeforbrug. Betalingen sker i øvrigt efter retningslinierne i Finansministeriets cirkulære nr. 186 af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv.

Stk. 3 Når nævnet har opgjort sit timeforbrug, fremsender Økonomi- og Erhvervsministeriet en regning til pengeinstituttet, der indbetaler beløbet til Økonomi- og Erhvervsministeriet.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2005 og har virkning for afgørelser, der træffes efter dette tidspunkt.

profile photo
Profilside