Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 12. oktober 2023

Framelding af efterlønsbidraget
§ 16

Betaler medlemmet ikke efterlønsbidraget inden udløbet af betalingsfristen på 3 uger, jf. § 15, stk. 3, skal a-kassen straks sende et brev om, at medlemmet er blevet frameldt betaling af bidraget. Medlemmet frameldes fra den dato, hvortil medlemmet har betalt.

Stk. 2 Det skal fremgå af frameldebrevet, at medlemmet ikke får nogen afbrydelse i sin betaling af efterlønsbidrag, hvis medlemmet senest 4 uger efter, at frameldebrevet er sendt, betaler det opkrævede bidrag samt de bidrag, der senere skulle have været betalt. Det skal endvidere fremgå af frameldebrevet, at medlemmet kan vælge igen at betale efterlønsbidrag, jf. § 3, stk. 2, og § 4, stk. 3. Er frameldebrevet også et slettebrev, skal det stå i brevet, hvad der skal betales henholdsvis i medlemsbidrag og i efterlønsbidrag.

Stk. 3 Hvis frameldebrevet kommer retur til a-kassen med postvæsenets oplysning om, at medlemmet er ukendt på adressen, skal a-kassen forsøge at finde medlemmets adresse og sende frameldebrevet på ny. Der skal sættes en ny 4-ugers frist, jf. stk. 2, hvis a-kassen sender frameldebrevet på ny.

Stk. 4 Hvis frameldebrevet, jf. stk. 1, er sendt anbefalet og kommer retur til a-kassen med postvæsenets oplysning om, at frameldebrevet ikke er afhentet, har a-kassen ikke pligt til at foretage sig yderligere.

Stk. 5 Betaler medlemmet, hvad medlemmet skylder i efterlønsbidrag senest 4 uger efter, at a-kassen har sendt frameldebrevet, får medlemmet ikke nogen afbrydelse i sin anciennitet, når det drejer sig om efterlønsbidraget.

Stk. 6 A-kassen skal kunne dokumentere, at frameldebrevet er sendt. Hvis frameldebrevet ikke er sendt anbefalet, skal dokumentationen bestå af en kvittering for indlevering til afsendelse.

Stk. 7 Stk. 1-6 gælder også, selvom der verserer en sag om ret til ydelser fra a-kassen.