Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1926 af 12. oktober 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2093 af 24. november 2021, bekendtgørelse nr. 2681 af 22. december 2021 og bekendtgørelse nr. 1273 af 13. september 2022

§ 16

Medlemsbidraget og efterlønsbidraget, bortset fra administrationsbidraget, skal betales tilbage, hvis medlemmet:

  • 1) Slettes på grund af svig med tilbagevirkende kraft.

  • 2) Får annulleret sit medlemskab, fordi medlemmet ikke opfylder betingelserne for at blive optaget i en a-kasse, jf. lovens § 41.

  • 3) Uretmæssigt har været forsikret i en dansk a-kasse, jf. bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland og bekendtgørelse om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne.