Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 12. oktober 2023

Fra- og tilvalg af efterlønsordningen, herunder fortrydelsesordningen
§ 4

Et medlem kan vælge efterlønsordningen fra. Fravalget har tidligst virkning fra den dato, hvor a-kassen modtager skriftlig besked om, at medlemmet vælger efterlønsordningen fra.

Stk. 2 Medlemmet kan tilmelde sig efterlønsordningen igen, medmindre medlemmet er omfattet af lovens § 77, stk. 6, nr. 3-4 eller nr. 6. Tilmeldingen har tidligst virkning fra den dato, hvor a-kassen modtager skriftlig besked om, at medlemmet tilmelder sig efterlønsordningen, jf. dog § 5, stk. 2.

Stk. 3 A-kassen opkræver efterlønsbidrag fra den dato, hvor medlemmet er tilmeldt efterlønsordningen, jf. dog stk. 4. Medlemmet kan ikke efterbetale efterlønsbidrag for den periode, hvor efterlønsordningen var valgt fra.

Stk. 4 Hvis et medlem er omfattet af lovens § 77, stk. 6, nr. 5, opkræver a-kassen tidligst efterlønsbidrag fra den dato, hvor medlemmet er tilmeldt fortrydelsesordningen, jf. § 5, stk. 2, og hvor den bidragsfri periode, jf. § 11, stk. 4, 1. pkt., er brugt, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 Stk. 4 gælder ikke, hvis:

  • 1) Medlemmet har fået efterlønsbidraget tilbage.

  • 2) Medlemmets fravalg eller framelding før 1. januar 2008 har betydet, at medlemmet ikke ved at tilmelde sig efterlønsordningen den 1. januar 2008 ville kunne have fået ret til efterløn efter lovens § 74 a inden pensionsalderen.

Stk. 6 Den periode fra 1. april 1999, hvor medlemmet tidligere har betalt efterlønsbidrag, som ikke er betalt tilbage, jf. kap. 8, kan medregnes til den periode, hvori der er betalt efterlønsbidrag, jf. lovens § 74 a, stk. 1-4, og stk. 6, og § 75, stk. 1, nr. 3. Det gælder dog ikke for den periode, som medlemmet har efterbetalt efterlønsbidrag i efter lovens § 74 a, stk. 7.