Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 12. oktober 2023

§ 2

A-kassen opkræver efterlønsbidrag af et medlem, der skriftligt tilmelder sig efterlønsordningen, jf. lovens § 77, stk. 4.

Stk. 2 A-kassen kan ikke opkræve efterlønsbidrag, hvis medlemmet: