14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1926 af 12. oktober 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Rykkerproceduren
Betaler et medlem ikke medlemsbidraget til tiden, skal a-kassen sende et rykkerbrev, jf. lovens § 78, stk. 3.

•••

Stk. 2 Opkræver a-kassen et restancegebyr, skal dette pålægges alle medlemmer, der ikke har betalt bidraget, inden rykkerbrevet sendes. Restancegebyret må ikke fremstå som en del af medlemsbidraget.

•••

Stk. 3 Det skal fremgå af rykkerbrevet, at medlemmet vil blive slettet, hvis medlemsbidraget til a-kassen ikke bliver betalt senest 3 uger efter, at rykkerbrevet er sendt.

•••

Stk. 4 Betales medlemsbidraget til a-kassen, kan medlemmet ikke slettes som medlem af a-kassen, selvom det faglige kontingent ikke er betalt.

•••

Stk. 5 A-kassen skal kunne dokumentere, at rykkerbrevet er sendt. Hvis a-kassen ikke har en kopi af rykkerbrevet, skal dokumentationen bestå af en edb-udskrift, der viser afsendelsesdatoen, og et standardrykkerbrev.

•••

Stk. 6 Stk. 1-5 gælder også, selvom der verserer en sag om ret til ydelser fra a-kassen.

•••
profile photo
Profilside