Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 12. oktober 2023

§ 10

Uanset § 8, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 4, medregnes indtægter fra beskæftigelse i perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. december 2020, ikke i opgørelsen af indtægtsgrænsen for elever, som følger en erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til dagpenge efter § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.