14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1926 af 12. oktober 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Slettelse og genoprettelse af medlemskabet
Betaler et medlem ikke medlemsbidraget inden udløbet af betalingsfristen på 3 uger, jf. § 11, stk. 3, skal a-kassen straks sende et brev om, at medlemmet er slettet som medlem af a-kassen. Slettelsen er sket fra den dato, hvortil der er betalt.

•••

Stk. 2 Det skal fremgå af slettebrevet, at medlemskabet bliver genoprettet, hvis det tidligere medlem senest 4 uger efter, at slettebrevet er sendt, betaler det opkrævede bidrag, samt de bidrag, der senere skulle have været betalt.

•••

Stk. 3 Hvis slettebrevet kommer retur til a-kassen med postvæsenets oplysning om, at det tidligere medlem er ukendt på adressen, skal a-kassen forsøge at finde det tidligere medlems adresse og sende slettebrevet på ny. Der skal sættes en ny 4-ugers frist, jf. stk. 2, hvis a-kassen sender slettebrevet på ny.

•••

Stk. 4 Hvis slettebrevet, jf. stk. 1, er sendt anbefalet og kommer retur til a-kassen med postvæsenets oplysning om, at slettebrevet ikke er afhentet, har a-kassen ikke pligt til at foretage sig yderligere.

•••

Stk. 5 Betaler det tidligere medlem, hvad der skyldes i medlemsbidrag senest 4 uger efter, at a-kassen har sendt slettebrevet, genoprettes medlemskabet. Betaler det tidligere medlem det opkrævede bidrag senest den dag, slettebrevet sendes, genoprettes medlemskabet.

•••

Stk. 6 Betaler det tidligere medlem bidraget efter udløbet af betalingsfristen på 3 uger i rykkerbrevet, og bliver medlemskabet genoprettet, får medlemmet en karantæne, jf. § 13, stk. 1.

•••

Stk. 7 A-kassen skal kunne dokumentere, at slettebrevet er sendt. Hvis slettebrevet ikke er sendt anbefalet, skal dokumentationen bestå af en kvittering for indlevering til afsendelse.

•••

Stk. 8 Stk. 1-7 gælder også, selvom der verserer en sag om ret til ydelser fra a-kassen.

•••
profile photo
Profilside