14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret

Bekendtgørelse nr. 874 af 04. juli 2014

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret

I medfør af § 12, stk. 1, i lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004, som ændret ved lov nr. 730 af 25. juni 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Ved indgivelse af ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation betales et gebyr på 1.000 kr. til den myndighed, hvortil ansøgningen skal indgives. Ved afgivelse af erklæring om dansk indfødsret til Statsforvaltningen betales et gebyr på 1.100 kr.

Stk. 2 Der betales ikke gebyr for børn, der er omfattet af forældres ansøgning eller erklæring om dansk indfødsret, jf. §§ 5 og 6, stk. 2, i lov om dansk indfødsret.

Stk. 3 Der betales ikke gebyr for ansøgning om naturalisation af børn under 18 år, hvis forældre, eller en af disse, er født danske eller senere har erhvervet dansk indfødsret.

Stk. 4 Der betales ikke gebyr for ansøgning om naturalisation af adoptivbørn under 18 år, hvis adoptivforældre, eller en af disse, er danske statsborgere.

§2 Der betales kun gebyr en gang for ansøgning om naturalisation og kun gebyr en gang for afgivelse af erklæring om dansk indfødsret. Det påhviler ansøgeren og den erklærende at dokumentere, at gebyrerne tidligere er betalt.

Stk. 2 Gebyrerne betales ikke tilbage, hvis ansøgningen ikke imødekommes, eller hvis erklæringen afvises.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1995 om brugerbetaling i forbindelse med naturalisation ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for erklæringer, der er afgivet før bekendtgørelsens ikrafttræden.

profile photo
Profilside