Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 130 af 28. februar 2006

§ 17

For t jenestemænd som nævnt i § 16, stk. 1, der fortsætter ansættelsen efter den 31. marts 2008, fastlægges pr. denne dato den pensionsmæssige placering i det statslige skalatrinssystem på grundlag af den kommunale tjenestemandspensionsgivende løn, jf. § 16, stk. 2. Pr. 1. april 2008 indplaceres tjenestemændene pensionsmæssigt i det statslige skalatrinssystem efter reglerne i stk. 2-4.

Stk. 2 Tjenestemænd, der er overgået til en stilling i staten eller en statsligt selvejende institution, som pensionsmæssigt er henført til samme eller højere skalatrin/skalatrinsforløb i forhold til det i stk. 1, 1. punktum, fastlagte skalatrin, indplaceres pensionsmæssigt på det skalatrin/skalatrinsforløb, hvortil stillingen er henført.

Stk. 3 Tjenestemænd, der er overgået til en stilling i staten eller en statsligt selvejende institution, som pensionsmæssigt er henført til et lavere skalatrin/skalatrinsforløb i forhold til det i stk. 1, 1. punktum, fastlagte skalatrin, indplaceres pensionsmæssigt på det i stk. 1, 1. punktum, fastlagte skalatrin.

Stk. 4 Stk. 2 og 3 gælder ikke for tjenestemænd, der er overgået til en stilling i staten eller en statsligt selvejende institution, som er omfattet af aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer. Disse tjenestemænd indplaceres pensionsmæssigt i overensstemmelse med reglerne i denne aftale.