Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1806 af 28. december 2023

Fradrag i fleksløntilskud under barsel eller sorgorlov, hvor der ikke udbetales løn
§ 9

Hvis en ansat i fleksjob ikke modtager løn under barsel eller sorgorlov, modtager den pågældende barselsdagpenge efter reglerne fastsat i medfør af § 34 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Der sker fuldt fradrag for de udbetalte barselsdagpenge i fleksløntilskuddet, således at der sammenlagt udbetales et beløb svarende til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. dog § 3, stk. 7.

Stk. 2 Hvis der i en måned modtages både løn og barselsdagpenge efter reglerne fastsat i medfør af § 34 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, fradrages den beregnede løn, jf. § 3, stk. 2 og barselsdagpenge samlet i fleksløntilskuddet for den efterfølgende måned, jf. § 4, stk. 1.