Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 897 af 26. august 2019

§ 7

Hvis en afdeling i en dansk UCITS benytter modificeret enkeltprismetode, jf. § 6 skal den danske UCITS offentliggøre størrelsen på det antal andele eller den procentandel af formuen, som udløser en justering af den indre værdi. Ligeledes skal den danske UCITS offentliggøre størrelsen på det gebyr, som den indre værdi justeres med.

Stk. 2 Offentliggørelsen skal ske i den danske UCITS’ eller afdelingens prospekt og i salgsmaterialet for den danske UCITS, afdelingen eller andelsklassen.