Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 897 af 26. august 2019

Straffebestemmelser og ikrafttræden m.v.
§ 8

Overtrædelse af § 2, stk. 1, 2 og 3, og §§ 3-7 straffes med bøde.