Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 897 af 26. august 2019

Modificeret enkeltprismetode
§ 6

Efter den modificerede enkeltprismetode skal en dansk UCITS fastsætte et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andele i en afdeling eller andelsklasse. Til afregning af anmodninger om emission og indløsning af andele, skal den danske UCITS fastsætte emissionsprisen og indløsningsprisen med udgangspunkt i indre værdi på det førstkommende opgørelsestidspunkt opgjort efter samme principper, som anvendes i årsrapporten.

Stk. 2 Hvis periodens nettoemissioner overstiger et antal andele eller en procentandel af formuen, som er fastsat af bestyrelsen, skal den danske UCITS fastsætte emissionsprisen til den indre værdi, jf. § 2, stk. 4, tillagt et gebyr til dækning af handelsomkostninger.

Stk. 3 Hvis periodens nettoindløsninger overstiger et antal andele eller en procentandel af formuen, som er fastsat af bestyrelsen, skal den danske UCITS fastsætte indløsningsprisen til den indre værdi, jf. § 2, stk. 4, fratrukket et gebyr til dækning af handelsomkostninger.

Stk. 4 Den danske UCITS’ bestyrelse skal fastlægge størrelsen af gebyret nævnt i stk. 2 og 3.