14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 897 af 26. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Modificeret enkeltprismetode
Efter den modificerede enkeltprismetode skal en dansk UCITS fastsætte et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien af andele i en afdeling eller andelsklasse. Til afregning af anmodninger om emission og indløsning af andele, skal den danske UCITS fastsætte emissionsprisen og indløsningsprisen med udgangspunkt i indre værdi på det førstkommende opgørelsestidspunkt opgjort efter samme principper, som anvendes i årsrapporten.

•••

Stk. 2 Hvis periodens nettoemissioner overstiger et antal andele eller en procentandel af formuen, som er fastsat af bestyrelsen, skal den danske UCITS fastsætte emissionsprisen til den indre værdi, jf. § 2, stk. 4, tillagt et gebyr til dækning af handelsomkostninger.

•••

Stk. 3 Hvis periodens nettoindløsninger overstiger et antal andele eller en procentandel af formuen, som er fastsat af bestyrelsen, skal den danske UCITS fastsætte indløsningsprisen til den indre værdi, jf. § 2, stk. 4, fratrukket et gebyr til dækning af handelsomkostninger.

•••

Stk. 4 Den danske UCITS’ bestyrelse skal fastlægge størrelsen af gebyret nævnt i stk. 2 og 3.

•••
profile photo
Profilside