Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1002 af 20. juni 2022

§ 25

Der er ret til lønrefusion for løn udbetalt under orlov og/eller kompensation, hvis:

  • 1) Barnet er dødfødt.

  • 2) Barnet dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen.

  • 3) Et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet.

Stk. 2 Der er ret til lønrefusion og/eller kompensation efter stk. 1, i perioderne omfattet af §§ 22-24, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Der kan ikke udbetales lønrefusion og/eller kompensation efter stk. 1 for mere end 26 uger, selvom der ikke måtte være udbetalt for det samlede antal uger efter §§ 22-24.