14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1450 af 18. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Der er ret til lønrefusion for løn udbetalt under orlov og/eller kompensation, hvis:

  • 1) Barnet er dødfødt.

  • 2) Barnet dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen.

  • 3) Et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet.

•••

Stk. 2 Der er ret til lønrefusion og/eller kompensation efter stk. 1, i perioderne omfattet af §§ 22-24, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Der kan ikke udbetales lønrefusion og/eller kompensation efter stk. 1 for mere end 26 uger, selvom der ikke måtte være udbetalt for det samlede antal uger efter §§ 22-24.

•••
profile photo
Profilside