Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 133 af 31. januar 2017

Indhentelse af oplysninger
§ 5

Til brug for Arbejdstilsynets undersøgelse efter § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1, kan Arbejdstilsynet via informationssystemet for det indre marked (IMI) indhente oplysninger fra en kompetent myndighed i et andet medlemsland om virksomhedens reelle etablering og aktiviteter.

Stk. 2 Arbejdstilsynet vil, i forbindelse med at en undersøgelse påbegyndes, orientere virksomheden om dette.