Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 133 af 31. januar 2017

Arbejdstilsynets undersøgelse af reel etablering
§ 2

Efter § 4 a i lov om udstationering af lønmodtagere m.v. kan Arbejdstilsynet undersøge, om en virksomhed opfylder betingelserne for at være omfattet af udstationeringsreglerne, herunder betingelsen om reel etablering i virksomhedens etableringsland.

Stk. 2 Efter § 4, stk. 3, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v. skal en virksomhed, for at opfylde betingelsen om reel etablering, have andre væsentlige aktiviteter i dens etableringsland end udelukkende intern forvaltning eller administrative aktiviteter.

Stk. 3 Undersøgelse af en virksomheds reelle etablering, jf. stk. 1, sker på baggrund af en risikovurdering. Undersøgelsen kan ske som stikprøve eller på baggrund af en konkret vurdering fra Arbejdstilsynet.

Stk. 4 Undersøgelse af en virksomhed, jf. stk. 1, forudsætter, at:

  • 1) Der er tale om en udenlandsk virksomhed.

  • 2) Virksomheden er anmeldt til RUT som reelt etableret i virksomhedens etableringsland.

  • 3) Virksomheden har ansatte.

Stk. 5 Undersøgelse af en udenlandsk virksomhed, jf. stk. 1, kan også ske, såfremt Arbejdstilsynet træffer virksomheden i forbindelse med et kontrolbesøg, og virksomheden ikke er anmeldt til RUT. Arbejdstilsynet vil i dette tilfælde oplyse virksomheden om anmeldelsespligten til RUT.