14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 133 af 31. January 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Arbejdstilsynets undersøgelse af reel etablering
Efter § 4 a i lov om udstationering af lønmodtagere m.v. kan Arbejdstilsynet undersøge, om en virksomhed opfylder betingelserne for at være omfattet af udstationeringsreglerne, herunder betingelsen om reel etablering i virksomhedens etableringsland.

•••

Stk. 2 Efter § 4, stk. 3, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v. skal en virksomhed, for at opfylde betingelsen om reel etablering, have andre væsentlige aktiviteter i dens etableringsland end udelukkende intern forvaltning eller administrative aktiviteter.

•••

Stk. 3 Undersøgelse af en virksomheds reelle etablering, jf. stk. 1, sker på baggrund af en risikovurdering. Undersøgelsen kan ske som stikprøve eller på baggrund af en konkret vurdering fra Arbejdstilsynet.

•••

Stk. 4 Undersøgelse af en virksomhed, jf. stk. 1, forudsætter, at:

  • 1) Der er tale om en udenlandsk virksomhed.

  • 2) Virksomheden er anmeldt til RUT som reelt etableret i virksomhedens etableringsland.

  • 3) Virksomheden har ansatte.

•••

Stk. 5 Undersøgelse af en udenlandsk virksomhed, jf. stk. 1, kan også ske, såfremt Arbejdstilsynet træffer virksomheden i forbindelse med et kontrolbesøg, og virksomheden ikke er anmeldt til RUT. Arbejdstilsynet vil i dette tilfælde oplyse virksomheden om anmeldelsespligten til RUT.

•••
profile photo
Profilside