14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 133 af 31. January 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Efter § 4 d i lov om udstationering af lønmodtagere m.v. kan en faglig organisation, der har indgået en kollektiv overenskomst med en udenlandsk virksomhed, og når der er indledt en fagretlig sag om fortolkning af eller brud på overenskomsten, anmode Arbejdstilsynet om at undersøge den udenlandske virksomhed og dennes aktiviteter i etableringslandet til brug for sagen.

•••

Stk. 2 Undersøgelse af en virksomhed, jf. stk. 1, forudsætter, at:

  • 1) Der er tale om en udenlandsk virksomhed.

  • 2) Virksomheden er anmeldt til RUT som reelt etableret i virksomhedens etableringsland.

  • 3) Virksomheden har ansatte.

•••

Stk. 3 Undersøgelse af en udenlandsk virksomhed kan også ske, såfremt virksomheden ikke er anmeldt i RUT på tidspunktet for fremsendelsen af anmodning fra den faglige organisation.

•••
profile photo
Profilside