Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 702 af 17. juni 2013

§ 2

I landinspektørselskaber, hvori der virker 4 eller flere landinspektører med beskikkelse, og i interessentskaber eller andre former for samvirker med 4 eller flere landinspektører med beskikkelse, skal ansvarsforsikringen have en samlet dækningssum pr. forsikringsår på mindst 16 mio. kr.

Stk. 2 I andre landinspektørselskaber eller andre interessentskaber eller samvirker skal ansvarsforsikringen have en samlet dækningssum pr. forsikringsår på mindst 4 mio. kr. multipliceret med antallet af landinspektører med beskikkelse i virksomheden.

Stk. 3 Uanset stk. 1 og 2 kan ansvarsforsikring tegnes således, at der for den enkelte landinspektør med beskikkelse er dækning med en dækningssum pr. forsikringsår på mindst 4 mio. kr. Det er dog en betingelse herfor, at forsikringen omfatter dækning for genikraftsættelse af forsikringssummen i tilfælde af, at den måtte blive udtømt som følge af en eller flere skader i et forsikringsår.