Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 702 af 17. juni 2013

§ 3

Før en landinspektør påbegynder at udføre matrikulære arbejder eller andre arbejder, der efter lovgivningen skal udføres af en landinspektør, skal der for Geodatastyrelsen foreligge en erklæring fra et forsikringsselskab om, at der er tegnet forsikring for landinspektøren som nævnt i §§ 1 og 2. Erklæringen registreres i Geodatastyrelsen.

Stk. 2 Geodatastyrelsen kan fastsætte erklæringens form.