14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Efterfølgende designering
Begæring om efterfølgende designering i henhold til varemærkelovens § 51 og Madridprotokollens artikel 3c, stk. 2, indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen eller til Det Internationale Bureau. Begæringen skal indleveres på Det Internationale Bureaus formular. Bestemmelserne i § 39, stk. 2-4, og § 40, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Med begæringer efter stk. 1 skal følge det fastsatte gebyr, jf. varemærkelovens § 60 e, stk. 2.

•••

Stk. 3 Patent- og Varemærkestyrelsen videresender begæringer om efterfølgende designering til Det Internationale Bureau, når betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside