14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Internationale ansøgningers indhold
En ansøgning om international registrering af et varemærke påføres datoen for ansøgningens modtagelse i Patent- og Varemærkestyrelsen og styrelsens journalnummer.

•••

Stk. 2 Ansøgningen skal indeholde

  • 1) ansøgers navn eller firma og postadresse,

  • 2) en gengivelse af varemærket,

  • 3) en angivelse af de varer eller tjenesteydelser, som varemærket ønskes registreret for, grupperet i klasser i overensstemmelse med den internationale klassificering af varer og tjenesteydelser (Niceklassifikationen),

  • 4) en angivelse af ansøgningsdato og ansøgningsnummer eller af registreringsdato og registreringsnummer for den danske basisansøgning eller basisregistrering og

  • 5) en angivelse af de stater eller organisationer, som designeres.

•••

Stk. 3 Hvis ansøger ønsker at være repræsenteret af en fuldmægtig over for Det Internationale Bureau, skal fuldmægtigens navn og adresse fremgå af ansøgningen.

•••

Stk. 4 Ansøgningen skal endvidere være udfærdiget i overensstemmelse med artiklerne 3, 3b og 3c i Madridprotokollen og de dertil knyttede regler i gennemførelsesforskrifterne til Madridprotokollen.

•••
profile photo
Profilside