Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 40

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1685 af 18. december 2018

Behandling af internationale ansøgninger
§ 40

Er ekspeditionsgebyret modtaget af Patent- og Varemærkestyrelsen, og er ansøgningen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 38 og 39 og bestemmelserne i varemærkelovens § 50, og er der overensstemmelse mellem oplysningerne i den internationale ansøgning og oplysningerne i basisansøgningen eller basisregistreringen, videresender Patent- og Varemærkestyrelsen den internationale ansøgning til Det Internationale Bureau.

Stk. 2 Finder styrelsen, at der er noget til hinder for at videresende ansøgningen, giver styrelsen ansøgeren meddelelse herom med en frist for ansøgeren til at udtale sig. Er ansøgningen ikke bragt i orden inden for fristen på 2 måneder efter Madridprotokollens artikel 3, stk. 4, tager styrelsen stilling til, om ansøgningen skal afvises eller sendes til Det Internationale Bureau, som den foreligger.