14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Registreringshindringer
Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at kravene til registrering efter varemærkelovens § 16 er opfyldt.

•••

Stk. 2 Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at ansøgningen ikke opfylder betingelserne for registrering i medfør af stk. 1, giver styrelsen ansøgeren meddelelse herom med en frist for ansøgeren til at udtale sig. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder fra fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.

•••

Stk. 3 Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse inden udløbet af den fastsatte frist eller en anmodning om fristforlængelse efter stk. 2, afslås ansøgningen helt eller delvist.

•••
profile photo
Profilside