14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1685 af 18. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Behandling af videreførelse i dansk ret af internationale registreringer
Patent- og Varemærkestyrelsen begynder behandlingen af indgivne ansøgninger, når ansøgeren har betalt de gebyrer, som er fastsat i varemærkelovens § 60 a, stk. 4.

•••

Stk. 2 Efter ansøgningens indgivelse tildeles ansøgningen et ansøgningsnummer, og ansøgningsdatoen fastsættes til datoen for designeringen af Danmark i den internationale registrering, hvorfra ansøgningen videreføres, tillige med eventuel prioritet påberåbt herfor.

•••

Stk. 3 Uanset stk. 2 anses datoen for indgivelsen af ansøgningen om videreførelse af den internationale registrering i dansk ret for at udgøre datoen for ansøgningen i medfør af varemærkelovens § 24, stk. 1.

•••

Stk. 4 Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at ansøgningen opfylder kravene til en dansk ansøgning, jf. varemærkelovens § 58, stk. 2, nr. 3. Bestemmelserne i §§ 2-14 finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside