Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 15. november 2017

Anmeldelse om optagelse i registret
§ 3

Ved virksomheders anmeldelse om optagelse i registret skal de i § 2, stk. 2,omhandlede oplysninger angives, samt oplysning om den eller de udbudte tjenesteydelser efter lovens § 2, nr. 12, litra a-e.

Stk. 2 For virksomhedens reelle ejere og ledelse, og for personer som nævnt i § 1, stk. 1, skal navn, adresse og CPR-nummer angives. For personer som nævnt i § 1, stk. 1, skal oplysning om den eller de udbudte tjenesteydelser efter lovens § 2, nr. 12, litra a-e, derudover angives.

Stk. 3 For personer, der skal registreres i henhold til § 3, stk. 2, der ikke har et CPR-nummer, skal der i forbindelse med registreringen indtastes pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt oplysning om fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges registreringen. Desuden skal den pågældendes køn angives.

Stk. 4 Ved anmeldelse om optagelse i registret skal der for virksomheder angives

  • 1) oplysning om, hvorvidt virksomheden har indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs eller er under rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling, samt om virksomheden er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af registreringen, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og

  • 2) oplysning om, hvorvidt et medlem af virksomhedens ledelse har indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.

Stk. 5 Ved anmeldelse om optagelse i registret, skal der for personer som nævnt i § 1, stk. 1, angives oplysning om, hvorvidt personen som nævnt i § 1, stk. 1, har indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.