Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 15. november 2017

Generelt
§ 1

Bekendtgørelsen gælder for virksomheder og personer, som udøver virksomhed som udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, jf. lovens § 1, stk. 1, nr. 18, som i henhold til lovens § 58, stk. 1, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen for at kunne udøve denne virksomhed.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen fører et register over de i stk. 1 nævnte virksomheder og personer. Oplysninger modtaget i henhold til § 2 offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.