14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1288 af 15. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Generelt
Bekendtgørelsen gælder for virksomheder og personer, som udøver virksomhed som udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, jf. lovens § 1, stk. 1, nr. 18, som i henhold til lovens § 58, stk. 1, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen for at kunne udøve denne virksomhed.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen fører et register over de i stk. 1 nævnte virksomheder og personer. Oplysninger modtaget i henhold til § 2 offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.

•••
profile photo
Profilside