Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 15. november 2017

Oplysninger i registret
§ 2

For virksomheder og personer som nævnt i § 1, stk. 1, indeholder registret oplysning om den eller de udbudte tjenesteydelser efter lovens § 2, nr. 12, litra a-e.

Stk. 2 For virksomheder indeholder registret oplysning om

  • 1) virksomhedens CVR-nr. og for forretningssteder desuden deres eventuelle P-nummer,

  • 2) virksomhedens navn og adresse,

  • 3) virksomhedstype og

  • 4) virksomhedens reelle ejere og ledelse, herunder oplysning om personernes navn og adresse.

Stk. 3 For personer som nævnt i § 1, stk. 1, indeholder registret oplysning om personens navn og adresse.