14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 962 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Opgørelserne i medfør af §§ 6-8 skal, efter en virksomhed har modtaget anmodning herom fra Finansiel Stabilitet, udleveres til Finansiel Stabilitet i løbet af 12 timer efter dagsafslutning. Har Finanstilsynet endnu ikke vurderet, at en virksomhed er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a i lov om finansiel virksomhed, kan Finansiel Stabilitet fastsætte en længere frist til at udlevere opgørelserne under hensyntagen til den konkrete situation.

•••

Stk. 2 Finansiel Stabilitet kan fremsætte anmodning i medfør af stk. 1, når Finanstilsynet kan gribe tidligt ind, jf. §§ 243 a-c i lov om finansiel virksomhed. Finansiel Stabilitet kan desuden fremsætte anmodning i medfør af stk. 1, når Finanstilsynet vil træffe afgørelse om, at en virksomhed er, eller der er en væsentlig risiko for, at en virksomhed inden for en kort periode vil blive konstateret nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a i lov om finansiel virksomhed, uanset om der er iværksat genopretning eller tidlig indgriben.

•••
profile photo
Profilside