14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 962 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 En virksomhed skal have en god administrativ praksis, således at en virksomhed har overblik over omfanget af, betydningen af og lokaliseringen af væsentlige gensidigt bebyrdende kontrakter, herunder kontrakter, der er centrale for instituttets umiddelbare videreførelse.

•••

Stk. 2 En virksomhed skal have opdaterede metoder til at kunne skønne over de særlige omkostninger og forpligtelser, der vil opstå ved en virksomheds konkurs, herunder forpligtelser ved udtræden af edb-centraler, huslejeforpligtelser eller andre omkostninger, der skal balanceføres som en forpligtelse, fordi der er tale om en konkurs.

•••

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed foreskriver en anden afvikling end konkurs.

•••
profile photo
Profilside