Bekendtgørelse om afvikling af forsøg med kampe i 3F Superliga samt om afvikling af finalekampen i Sydbank Pokalen som led i håndtering af covid-19 § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 868 af 13. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 999 af 26. juni 2020

§ 5

Politiet bemyndiges til at varetage sundheds- og ældreministerens beføjelser efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Rigspolitichefens afgørelser efter §§ 2 og 3 kan ikke påklages til sundheds- og ældreministeren. Afgørelserne kan påklages til justitsministeren.

Stk. 3 Politiets afgørelser efter § 4, stk. 1, kan ikke påklages til sundheds- og ældreministeren. Afgørelserne kan påklages til rigspolitichefen. Rigspolitichefens afgørelse i klagesager kan ikke påklages til justitsministeren.