Bekendtgørelse om afvikling af forsøg med kampe i 3F Superliga samt om afvikling af finalekampen i Sydbank Pokalen som led i håndtering af covid-19 § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 868 af 13. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 999 af 26. juni 2020

§ 4

Politiet kan meddele arrangører sådanne påbud om afviklingen af kampe, der indgår i forsøgsordningen, der skønnes nødvendige for at begrænse risikoen for smittespredning med covid-19.

Stk. 2 Politiet kan meddele tilskuere, som er til stede ved kampe, der indgår i forsøgsordningen, sådanne påbud, som skønnes nødvendige for at begrænse risikoen for smittespredning med covid-19, herunder påbud om at personerne skal forlade stedet.

Stk. 3 Politiets skønsudøvelse efter stk. 1 og 2 skal ske under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger vedrørende smittefaren fra covid-19.